می شود از امشب قانون تازه ای در زندگی بنا بگذاریم؟ همواره بکوشیم قدری بیش تر از نیاز، مهربان باشیم       |       تکلیف

شنبه 
   

سرکار خانم زرگر با سلام احتراماً هنوز به یاد الطاف و زحماتتان هستم شاگرد کوچک شما فاطمه چراغی

سرکار خانم زرگر سپاسگذارم که رود علم و دانش را در ذهن کودکم جاری ساختید. مادر فاطمه چراغی

سرکار خانم زرگر از زحمات شما سپاسگزارم.مادر مهشاد پورمنیر

سرکار خانم زرگر از زحمات شما بسیار سپاسگزارم. مادر فاطمه چراغی


 
شناسه
رمز ورود
 
اخبار