استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان و صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت...       |       استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان و صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت...       |       كلاسهای زبان


================================
آموزش سور ه های کوتاه قرآن به زبان انگلیسی در دبستان هاجر انجام می گردد


مهر ماه: سوره توحید

آبان ماه: سوره ناس

آذر ماه: سوره کوثر

                                                                                                                                 

                                                                                                                                look at the picture and make 3 sentences about it:


                                                           

برنامه امتحانی ترم اول زبان انگلیسی

دوشنبه 92/11/14 letsgo 1

دوشنبه 92/11/14 letsgo2

یکشنبه 92/11/13 letsgo 3

یکشنبه 13/ 92/11 letsgo 4

یکشنبه 92/11/13 letsgo5
سلام خانم عضدی بابت این که سایت را درست کردید ممنونم و بابت کلاس های زبان از خانم گلی زاده خانم افشار و خانم کارگردفرد خیلی ممنون:)))))

admin:خواهش می کنم عزیز دلم

جای تشکر است ممنونم خانم عضدی. ماندانا اخباری چهارم

ADMIN: ریحانه ی عزیزم ما اینجاییم و خوشحالیم از اینکه تو هم به ما پیوستی.

ای وای چرا کسی اینجا نیست.خانم عضدی خیلی ممنون.یعنی من سایت مدرسه را که به خانواده ام نشان دادم تعجب کردند.از زحمات شما ممنونم.ریحانه بغدادچی.

خواهش میکنم روژینا جانadmin :)

شما خیلی زحمت می کشید ممنون.(روژینا احمدی)


 
شناسه
رمز ورود