می شود از امشب قانون تازه ای در زندگی بنا بگذاریم؟ همواره بکوشیم قدری بیش تر از نیاز، مهربان باشیم       |      

                                                
   

 

 
آزمایشگاه فعال 
 
کارسوق ستون فشاری
 
   
یادگیری نام پایه اول
تدریس هوشمند
کارسوق موشک آبی
جلسه شورای دانش آموزی
جلسه آموزش خانواده و کارنمای دوماهه

جشن قرآن
 
 شورای دانش آموزی
 
جلسه آموزش خانواده
 
 بازدیدهای تفریحی و علمی 
 
روز دانش آموز 

 
مراسم عزاداری ماه محرم 

جشن بازگشایی روز شنبه 

 
برگزاری جلسات معارفه 
 
جشن عاطفه ها
صبحانه  هماهنگ پایه پنجم
 جشن شکوفه ها و غنچه ها 
 
 جلسه ستاد سرویس
کلاس بندی پایه اول و دوم 
 
 جلسه ی شورای آموزگاران 
 
مجمع عمومی اولیا
 
 
 
منطقه 6 آموزش و پرورش تهران منطقه 6 آموزش و پرورش تهران


 • آزمایشگاه فعال

  آزمایشگاه فعال

 • کارگاه کارگروهی ساخت پل فشاری

  کارگاه کارگروهی ساخت پل فشاری

 • جشن یادگیری نام

  جشن یادگیری نام

 • آموزش خانواده و تحویل کارنمای دوماهه

  آموزش خانواده و تحویل کارنمای دوماهه

 • تدریس هوشمند

  تدریس هوشمند


نظرتون راجع به وبسایت مدرسه چیست؟

 
شناسه
رمز ورود
 
اخبار